آیین نامه اعطای نمایندگی موسسه رویان صنعت طبرستان

مقدمه:
 
موسسه رویان صنعت طبرستان با توجه به سند چشم‌انداز خود، نمایندگی خود را به مجموعه‌های متقاضی و علاقمند که دارای شرایط این آیین‌نامه می‌باشند، اعطا می‌کند. هدف اصلی از اعطای نمایندگی، ارائه خدمات بهتر در مناطق مختلف می‌باشد و نمایندگی‌های این مجموعه نیز می‌بایست این امر را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.
این آیین‌نامه در برگیرنده شرایط و ضوابط نمایندگی می باشد:
 
خدمات موسسه:
وظایف نمایندگی:
قوانین داخلی شرکت:
شرایط اخذ نمایندگی:
مدارک مورد نیاز :
مراحل صدور و روش انجام کار نمایندگی: